ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Hulp voor Piet

  • groep 1 t/m 4
  • 4 lessen
  • 3 uur

In deze casus ontwerpen de leerlingen oplossingen voor Piet, die in het donker de cadeautjes verkeerd bezorgt. In vier lessen doorlopen ze de hele ontwerpcyclus. Door de opzet en de aansluiting bij het sinterklaasfeest zijn de leerlingen enorm betrokken en gemotiveerd.

les 1

Probleem verkennen en formuleren


Zelf ervaren

Leerlingen verkennen in deze les het probleem. Ze ervaren hoe het is voor Piet om in het donker cadeautjes te bezorgen. Etiketten zijn niet te lezen in het donker en met zoveel cadeautjes is het lastig voelen wat in een pakje zit. Ook proberen de leerlingen bestaande oplossingen uit. Ze ervaren dat het lastig is om te klimmen met een zaklamp én een zak met cadeautjes.


les 2

Ideeën verzinnen en selecteren


Ideeënstarter

In deze les gaan de leerlingen individueel ideeën bedenken aan de hand van een tekening van de probleemsituatie: de ideeënstarter. Vervolgens gaan ze in tweetallen de meest geschikte ideeën uitkiezen. De les eindigt met een presentatie.


les 3

kennis en vaardigheden verwerven


Stroomkring

In deze les krijgen de leerlingen de gelegenheid om, al dan niet onder begeleiding, te experimenteren met stroomkringmateriaal. De leerlingen ervaren dat een lamp niet zomaar aangaat: er is stroom nodig uit batterijen of het stopcontact. Verlichting blijft op deze manier niet iets raadselachtigs. Tip: gebruik een elektronica set uit de bovenbouw of verzamel zelf snoeren, batterijen en lampjes om mee te experimenteren.


les 4

Maken en Testen


Simpele prototypes

Leerlingen maken in deze les een simpel prototype van hun idee. Dat doen ze met behulp van knutsel- en kosteloos materiaal. Ze testen de prototypes en presenteren de resultaten. De leerlingen ervaren dat elk idee eigen sterke punten heeft.


download alles

of
download onderdeel

casus.pdf
les 2
les 4
DOSSIER

'Ik vond het opmerkelijk dat er zo divers gedacht werd. Elk idee is belangrijk en zo voelen kinderen dat ook. Het is ontzettend waardevol om op deze manier les te geven.'

Paula van Wijk / Leerkracht groep 5/6 OBS Het Galjoen, Den Hoorn

Bekijk hier:
Ideeën verzinnen en kiezen:
Uitwerken en prototype maken: