ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Spelontwerp: Tafels leren

  • groep 4 t/m 8
  • 2 lessen
  • 3 uur

In deze casus ontwerpen leerlingen een leuke manier voor tafels leren. Na een korte probleemverkenning gaan de leerlingen in de eerste les ideeën verzinnen en kiezen. In de tweede les gaan de leerlingen deze ideeën uitwerken, maken en uitproberen.

les 1

Ideeën verzinnen en selecteren


Brainwriting

In deze les gaan de leerlingen in teams ideeën bedenken. Brainwriting stimuleert het tekenen en schetsen. Leerlingen zien telkens ideeën van anderen uit het team, dat geeft inspiratie. De les eindigt met een presentatie van de meest geschikte ideeën.


les 2

Concepten uitwerken en selecteren


Uitwerkcyclus

Leerlingen werken in deze les hun idee uit tot een concept aan de hand van zelf bedachte vragen. Ze maken een prototype en proberen dat uit. Hierdoor ontdekken ze verbeterpunten en nieuwe vragen om hun idee nog verder uit te werken.


download alles

of
download onderdeel

casus.pdf
les 1
les 2
verdieping
DOSSIER

'Ik vond het opmerkelijk dat er zo divers gedacht werd. Elk idee is belangrijk en zo voelen kinderen dat ook. Het is ontzettend waardevol om op deze manier les te geven.'

Paula van Wijk / Leerkracht groep 5/6 OBS Het Galjoen, Den Hoorn

Bekijk hier:
Ideeën verzinnen en kiezen:
Uitwerken en prototype maken: