Ouders samen met de school

Op 11 september was de aftrap van de campagne Samen zijn wij school. In Den Haag werd duidelijk; onderwijs raakt onze hele samenleving. Door allemaal in positieve zin bij te dragen, werken we aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland.

Montessorischool Valkenbos was gevraagd om ‘Samen in de klas’ als goed voorbeeld vanuit de praktijk te presenteren. Samen in de klas stimuleert structurele samenwerking tussen school en ouders. Eppo Bruins, Lodewijk Asscher en andere Kamerleden onderschreven de oproep en kwamen met interesse kijken bij de leerlingen van Valkenbos. De leerlingen lieten de Kamerleden in een voorbeeldles ervaren hoe een reumapatiënt met beperkingen te maken krijgt.

Leerkracht Eveline Roos en ouder/arts Kathleen van den Brink vertellen aan de Kamerleden over hun ervaringen met het geven van deze ‘Samen in de klas’ les op school. “Zo’n inhoudelijke samenwerking komt de band met ouders ten goede. Wederzijds ontstaat waardering voor elkaars bevlogenheid.”, aldus Roos.

Samen zijn wij school wil dat zoveel mogelijk scholen en ouders het initiatief gaan steunen en hun mooie voorbeelden delen om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren.

Onderschrijf ook de oproep: www.samenzijnwijschool.nl
Geef eens een les samen met een ouder: www.samenindeklas.nl

Vriendschap

Ontdek deze les om in te zetten op momenten dat je leerlingen vrienden willen maken.

Als groep 8 naar de brugklas gaat, als een leerling gaat verhuizen of zoals nu actueel bij ons op school: als leerlingen in een nieuwe (gecombineerde) klas komen. Dan willen veel leerlingen nieuwe vrienden maken. Wij hebben ouders uitgenodigd om de les Vrienden maken samen met ons te geven: zij vertellen over hun bijzondere vriendschappen.

De leerlingen maken iets dat helpt om nieuwe vrienden te maken. Het is boeiend om te zien hoe de soort oplossingen verandert met de leeftijd van de leerlingen. Kleuters zetten vooral zichzelf centraal. Ze laten iets van zichzelf zien om vrienden aan te trekken. “Dit is een schieter waar je ergens op kan schieten. Dan vindt iemand dat gewoon cool. Dan komt iemand naar me toe”, vertelt Leon (groep 1).

Oudere leerlingen zetten de ander centraal. Ze geven aan wat ze zoeken in een vriend. “Ik vind een kabelbaan superleuk. Doe je mee?”, vertelt Omar (groep 5).

Jarah de Weerdt, Montessori-leerkracht

Meer Kinderboekenweek? Bekijk hier voor groep 1 t/m 4 de les ‘Hoe kun je samen spelen als je anders bent?’ en voor groep 5 t/m 8 de les ‘Hoe kun je groepjes maken waar iedereen blij mee is?’.