ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Beroepen in de klas

Waarom zou je aandacht aan verschillende beroepen besteden? Is dat niet meer iets voor de bovenbouw van de middelbare school? Juist niet!

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op jonge leeftijd al in aanraking komen met verschillende beroepen en sectoren, op latere leeftijd vaak beter in staat zijn een bewuste studie- en loopbaankeuze te maken. (bron ‘Beroepsoriëntatie op de basisschool’- Jet-Net & Technet). Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Een waardevolle bron van ervaringsverhalen en expertise zijn natuurlijk de ouders van je leerlingen! Scholen hebben veel expertise in huis met hun ouders waar zij meer gebruik van kunnen maken. Ouders zijn daartoe graag bereid, aldus onderzoek van Ouders & Onderwijs.

Samen in de klas

Samen in de klas stimuleert samenwerking tussen school en ouders door ontwerplessen aan te bieden die leerkracht en een ouder (of grootouder, ander familielid, buur of andere externe) écht samen kunnen geven. De ouder als ervaringsdeskundige op het onderwerp en de leerkracht als expert op klassenmanagement en didactiek.

Door ouders in te zetten als experts in de klas, haal je de echte (beroepen)wereld de klas in. De vragen in de ontwerplessen krijgen betekenis en kinderen raken nog meer betrokken bij de beroepen en onderwerpen die in de klas aan bod komen. Voor leerkrachten geeft het vertrouwen dat er een deskundige op het onderwerp in de klas is en natuurlijk kun je een extra paar handen vaak goed gebruiken. Ouders vinden het heel prettig om op hun expertise gevraagd te worden. Ook is het fijn dat de leerkracht verantwoordelijk blijft voor het klassenmanagement en de didactiek. Tenslotte krijgen de ouders een waardevol inkijkje in de klas en vaak meer respect voor de leerkracht!

Enthousiast? In ons lessenoverzicht bij ‘Ready-to-go’ kun je aan de linkerzijde van de pagina een vinkje zetten bij ‘met ouder/externe’ om zo alle lessen te zien die je goed samen met een ouder kunt geven. Natuurlijk kun je ook alle andere lessen samen met een ouder geven, alleen is het dan handig om samen even af te stemmen wie wat doet. 

Inspiratieverhalen over ouders in de klas vind je onder andere in deze blogs:

Beroepen en boeken

In de Kinderboekenweek van 2021 ‘Worden wat je wil’ staan beroepen centraal. Een mooie gelegenheid om ouders de klas in te vragen, bijvoorbeeld via een Samen in de klas les. Ook boeken kunnen een mooie ingang bieden om in een beroep te duiken én om te gaan ontwerpen.

Door zich in te leven in de personages uit het boek, voelen kinderen zich meer betrokken en groeit hun plezier in lezen. Het aardige is dat lezen en ontwerpen elkaar versterken. Door te lezen ontwikkel je je creativiteit en probleemoplossend vermogen. Ook kun je meer te weten komen over andermans gevoelens en gedachten, en dat is belangrijk voor de ontwikkeling van empathie. Én voor het vergoten van je kennis over de wereld, bijvoorbeeld over beroepen! Door op deze manier iemand uit een boek te helpen met zelfbedachte oplossingen, voelen kinderen zich meer betrokken en groeit hun plezier in lezen én ontwerpen. Zo worden kinderen gemotiveerde lezers, creatieve denkers en probleemoplossers.

Wil je ook aan de slag met boeken, beroepen en ontwerpen? Download hier ons inspiratievel vol ontwerpvragen bij thematitels van de Kinderboekenweek 2021. Ook bruikbaar als je het op een ander moment over beroepen hebt!

Meer weten over lezen en ontwerpen en hoe je je eigen ontwerpvragen bij boeken kunt maken? Dat lees je in dit artikel.