ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Een andere kant van leren

Tijdens ontwerplessen ontdek je veel talenten en leerpunten van leerlingen. Daar word ik nou warm van. Het is zo’n andere kant van leren dan alleen maar cognitief. Een welkome toevoeging!

Dit schooljaar ben ik gestart in een nieuwe groep op een nieuwe school. Een mooi moment voor een ontwerples. Elke leerling is anders en het is mooi om te zien wie waarin uitblinkt en wie wat nog te leren heeft. Ik kies voor de les spelontwerp: tafels leren.

Ontwerplessen geven je direct veel inzicht

In de eerste les heb ik de ontwerpcyclus geïntroduceerd, omdat deze nog niet bekend is. Vervolgens hebben we een start gemaakt met brainstormen. Op post-its hebben de leerlingen vragen beantwoord die helpen het probleem te verkennen.

Dit is het startpunt van mijn tweede les; voor mijn leerlingen is dit de eerste kennismaking met brainwriting. Een A3-vel in twaalf vakjes verdelen is de eerste uitdaging! Ikzelf vind dit al fantastisch om te zien; je ziet wie eerst denken dan doen en andersom. Ook zie je wie opgeven, hulp zoeken of doorzetten.

Vervolgens zijn we gestart met verzinnen: drie ideeën per ronde. Voor sommige leerlingen gemakkelijk, voor anderen een uitdaging. Je krijgt als leerkracht zoveel inzicht. Wie is creatief? Wie kan goed samenwerken? Wie heeft moeite met tekenen? Met ideeën op papier zetten? Het valt me op dat de ideeën zo ontzettend verschillend van elkaar zijn.

Oefenen met feedback geven en ontvangen helpt

Aan het eind van de eerste les heeft elke groep één idee gekozen en daar een korte pitch over gegeven. De rest van de klas geeft feedback. Samen kijken we naar sterke kanten van het idee en naar punten waar nog over nagedacht kan worden. De leerlingen vinden het moeilijk om te verwoorden waar ze een probleem voorzien. Ze reageren veelal in oplossingen. Na een kwartier zie je al verbeteringen, ze proberen echt de oplossingen weg te laten.

De leerlingen zijn erg enthousiast over hun spelontwerpen. Om die reden hebben we de cyclus uitgebreid en in de weken erna de spellen gemaakt en getest (in onze eigen klas en in samenwerking met groep 5). Het testen is heel interessant, omdat de leerlingen zaken tegenkomen die ze in hun denk- en ontwerpproces hebben gemist. De meeste leerlingen kunnen daar goed mee omgaan en zien dat ze daarmee hun uiteindelijke spel nog beter kunnen maken. Sommige leerlingen vinden het lastiger en vinden het vooral als kritiek voelen. Dit terwijl de leerlingen juist heel positief zijn over elkaars ontwerpen! Weer een leermoment.

Ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden

Elke leerling is anders en ik vind het heel waardevol om te zien wie waarin uitblinkt of wie wat nog te leren heeft. Het evalueren hierover maakt het een mooi proces. De leerlingen zijn open en eerlijk. Er zijn al best een aantal leerlingen die naar zichzelf durven kijken en hun eigen aandeel zien in de samenwerking. Dus ja, ik word warm van deze manier van leren. Jij ook?

Anna Meijs, leerkracht groep hb 6/7