ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Uitwerkcyclus

Leerlingen werken in deze les hun idee uit tot een concept aan de hand van zelf bedachte vragen. Ze maken een prototype en proberen dat uit. Hierdoor ontdekken ze verbeterpunten en nieuwe vragen om hun idee nog verder uit te werken.