ontwerpend leren

in de klas

 
 
 

Ouders samen met de school

Op 11 september was de aftrap van de campagne Samen zijn wij school. In Den Haag werd duidelijk; onderwijs raakt onze hele samenleving. Door allemaal in positieve zin bij te dragen, werken we aan een goede toekomst voor alle kinderen in Nederland.

Montessorischool Valkenbos was gevraagd om ‘Samen in de klas’ als goed voorbeeld vanuit de praktijk te presenteren. Samen in de klas stimuleert structurele samenwerking tussen school en ouders. Eppo Bruins, Lodewijk Asscher en andere Kamerleden onderschreven de oproep en kwamen met interesse kijken bij de leerlingen van Valkenbos. De leerlingen lieten de Kamerleden in een voorbeeldles ervaren hoe een reumapatiënt met beperkingen te maken krijgt.

Leerkracht Eveline Roos en ouder/arts Kathleen van den Brink vertellen aan de Kamerleden over hun ervaringen met het geven van deze ‘Samen in de klas’ les op school. “Zo’n inhoudelijke samenwerking komt de band met ouders ten goede. Wederzijds ontstaat waardering voor elkaars bevlogenheid.”, aldus Roos.

Samen zijn wij school wil dat zoveel mogelijk scholen en ouders het initiatief gaan steunen en hun mooie voorbeelden delen om de samenwerking tussen school en ouders te verbeteren.

Onderschrijf ook de oproep: www.samenzijnwijschool.nl
Geef eens een les samen met een ouder: www.samenindeklas.nl